Víno jako dárek

Chcete někoho potěšit lahví kvalitního vína? Jsme tu pro Vás. Na základě Vašeho přání vyrobíme originální obal, etiketu, potisk...

Kdy je víno daňově uznatelný náklad:
Víno jako daňově uznatelný náklad lze považovat tehdy, pokud jsou splněny následující podmínky:

  • Jako daňově uznatelný náklad se považuje víno tiché, které použijete k propagaci Vaší firmy.
  • Musí být označeno názvem firmy nebo ochrannou známkou, případně názvem propagovaného zboží či služby, a nesmí přesáhnout cenu 500 Kč (jste-li plátci daně z přidané hodnoty, jedná se o cenu bez DPH). Do této ceny se započítává nejen cena vína, ale i ostatní náklady spojené s pořízením reklamního předmětu, jako je např. tisk etikety, obal, doprava apod... Plátci DPH můžou uplatnit nárok na vrácení 20% DPH.

Více informací na:

  • Zákon o dani z příjmu: §25 odst.1písm.t)
  • Zákon o DPH: §13 odst.8

Pro Vaši spokojenost uděláme maximum. Neváhejte nás kontaktovat.

Reference:

  • KT atelier s.r.o. Praha